Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

SISU Idrottsutbildarna

En bild

SISU är idrottens utbildningsorganisation. SISU erbjuder utbildning för idrotten, t.ex. kurser i styrelsearbete, kost och näring, träningsmetoder. SISU kan även bidra till utbildning som arrangeras av klubbar, t.ex. teoriutbildning. Reglerna vad du får i stöd (främst till utbildningskostnader som föreläsare och teorimaterial) är i grunden samma men olika nivåer i olika distrikt pga hur mycket regioner och kommuner adderar i stöd. Därför behöver du ta kontakt med ditt lokala idrottsdistrikt för att veta vad du kan få hjälp med.

Antalet SISU-timmar en idrott redovisar genom sina föreningar är ofta en viktig parameter för hur medel fördelas inom idrotten. Det är därför viktigt att klubbarna rapporterar in SISU-timmar. Antalet timmar är en parameter öäven för din förenings nivå på föreningsbidrag från Svenska Flygsportförbundet.

Allra viktigast är att varje klubb har kontakt med sin idrottskonsulent och försöker redovisa det mesta av utbildningsverksamheten till SISU. Hur mycket stöttning klubben får beror på vad för aktiviteter ni genomför. En bra relation med er idrottskonsulent ökar möjligheterna även till andra stöd som går via idrottsditrikten och de har ofta erfarenheter från andra föreningar om exv att söka arvsfondsmedel. Dessutom har de ofta nätverket till lokalpolitiker och kommunala tjänstemän.

Läs mer på SISU:s egen hemsida: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/ Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-09-02

Senast uppdaterad: 2023-03-07

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp