Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Utbildnings- och säkerhetskommittén

Utbildnings- och säkerhetskommittén (USK) fungerar som expertgrupp i frågor som berör utbildnings- och säkerhetsfrågor samt tar initiativ till och bereder sådana ärenden till styrelsens sammanträden.

USK ansvarar för att hålla kapitel 4, 5 och 9 i Verksamhetshandbok aktuella. USK ansvarar även för utformning av utbildningsmanualer, elevkort och kompetensbevis. Ändringar i regelverket som påverkar piloter och utbildning ändras endast vid årsskifte eller halvårsskifte. Ändringar publiceras på hemsida i god tid.

Instruktörskurser, instruktörsseminarium - USK ska vid behov anordna instruktörskurs för instruktörsaspiranter. Skriftlig utvärdering av instruktörsaspiranterna ska föreläggas styrelsen senast fyra veckor efter avslutad kurs. Instruktörsseminarium för instruktörer och instruktörsaspiranter ska anordnas årligen. Protokoll ska föras på seminariet. Seminariets huvudsakliga uppgift är att utbyta erfarenheter om året som gått när det gäller utbildning och säkerhet, samt diskutera viktiga framtidsfrågor.

Analys av säkerhetsarbete - USK ansvarar för att analysera inkomna olycks- och incidentrapporter, och leder klubbarnas säkerhetsarbete.

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Författare: Victoria Barrsäter

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se