Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Luftrumskommittén

Beroende på frågeställning anlitas sakkunniga till att hjälpa till med den enskilda frågan.

Remissvar och andra skrivelser från gruppen publiceras längst ner på denna sida.

Uppdraget

Att verka för att svensk flygsport skall kunna fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet i frågor som gäller luftrum och flygplatser. Kommittén skall samverka med den intressepolitiska arbetsgruppen och rapportera till FSF:s styrelse vid ordinarie styrelsemöten.

Den nationella luftrumspolicyn

 1. Använd luftrumsklasserna C, D, E och G i Sverige, som merparten av Eoropa och våra grannländer.

 2. Använd standardhöjder i största möjliga utsträckning för undersida, uttryckt i QNH, för stig- och sjunksektorerna till flygplatser med avdelat luftrum: T.ex. 1500 ft MSL, 2500 ft MSL, 4500 ft MSL, 7500 ft MSL och 10000 ft MSL.

 3. Kontrollzon: Från marken till 1500/2500 ft MSL (4500 ft MSL vid hög terräng). Alltid luftrumsklass D under öppethållningstid. RMZ utanför öppethållningstid.

 4. Stig- och sjunksektorer för procedurer runt flygplatser med mycket IFR-trafik tex. Arlanda, Landvetter, Sturup och Bromma: Luftrumsklass C.

 5. Stig- och sjunksektor i banornas förlängning runt övriga kontrollerade flygplatser: 1500/2500 – 4500 ft MSL (4500 - 7500 ft MSL vid hög CTR-höjd) luftrumsklass D under öppethållningstid. RMA utanför öppethållningstid.

 6. Övrigt kontrollerat luftrum för procedurer under 10000 ft MSL (storlek som nuvarande TMA´n): Luftrumsklass E under öppethållningstid.

 7. Luftrum på minst 10000 ft MSL: Luftrumsklass C/E beroende på trafikintensitet.

 8. Luftrum vid okontrollerade flygplatser med linjefart: Luftrumsklass G med RMZ/RMA. Kan även kompletteras med benämningen TIZ/TIA under öppethållningstid för ATS.

 9. Luftrum runt övriga okontrollerade flygplatser med ATS: Luftrumsklass G med RMZ.

Mandat

Att:

 • I enlighet med luftrumspolicyn svara på remisser från t.ex. myndigheter vad gäller luftrumsförändringar.
 • Företräda FSF i möten med myndigheter och branschorganisationer.

Sammansättning

Luftrumskommittén leds av vår intressepolitiska koordinator och ett antal sakkunniga som anlitas efter behov.

Publicerad: 2022-09-03

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp