Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet


Nedladdat från 80+ kostnadsfria Paramotor- och Skärmflygning-foton - Pixabay

Skärmflygning med motor (Paramotor)

Sedan 2005 finns skärmflygning med motor – paramotor – med i den svenska skärmflygfamiljen. I många andra länder räknas paramotor som ultralätt flygplan, men i Sverige har Skärmflygförbundets arbete lett till ett enklare reglemente som numera även omfattar start med hjulställ.

Med paramotor menas skärmflyg med motordrift. Motoraggregatet som har påskjutande propeller är monterat i en bur med tillhörande sele. Piloten startar och landar på liten yta och flyger bekvämt med motordrift. Som flygskärm används friflygskärm som är godkänd för paramotor. Skärmen som då kallas motorskärm manövreras på samma sätt som vid vanlig skärmflygning med den skillnaden att man kan starta, flyga och landa med hjälp av ett gasreglage.

För att få flyga paramotor i Sverige så måste du förutom giltig paramotorlicens ha ett typgodkänt motoraggregat. Det finns både tillverkare och importörer i Sverige som erbjuder ett brett utbud av typgodkända motoraggregat.

Registreringsmärkning av motorskärmar

All flygning med paramotor skall ske med godkänd registreringsmärkning i motorskärmen. Siffror och eventuell bokstav ska vara minst 500 mm höga och 80 mm breda. Placeringen är valfri men skall vara monterade så att dom tydligt går att urskilja underifrån. Skärmar som registreras får ett unikt nummer som består av en bokstav och fyra siffror som sen följer skärmen hela dess livslängd.

Ni som redan flyger omkring med ert licensnummer i skärmen kan fortsätta med det om ni så önskar. Den dag ni eventuellt säljer er skärm kan ni antingen ta bort siffrorna, eller fylla i blanketten så skärmen får ett nytt permanent nummer. Ni som vill använda er skärm för paramotorflygning men idag inte har något nummer i skärmen har två alternativ. Ni fyller i blanketten och får antingen ett permanent nummer till skärmen eller så märker ni er skärm med ert licensnummer. Blanketten hittar du genom att via denna länk Pdf, 102.2 kB..

Det finns återförsäljare av färdigtillverkade, självhäftande siffror. Ett alternativ är att i klubbregi köpa in märkduk och tillverka siffror själv.

Bra att veta vid köp av paramotor

För att få flyga paramotor måste du ha en godkänd utrustning samt ha registreringsnummer i din flygskärm. Om du köper en paramotorutrustning så skall du kräva att få registreringsbeviset eller serienummerintyget som tillhör paramotorn/hjulställningen. Finns inte registreringsbeviset eller serienummerintyget så är du tvungen att typbesiktiga din utrustning. Det kan du göra hos någon av SSFF godkända besiktingsmän. Du hittar dom via denna länk. Även hjulställningar/trikar där man har en bärande konstruktion måste typbesiktigas.

Typbesiktning

För att paramotorn ska vara godkänd så måste den typbesiktigas av någon typbesiktningskontrollant. När motorn är typbesiktigad så ska en kopia på typbesiktningsprotokollet lämnas till paramotorägaren.

Egenbesiktning

En gång per år ska man egenbesiktiga paramotorn, exempelvis vid årets slut. Egenbesiktningen kan utföras av annan kunnig person om du själv känner att du är osäker. När egenbesiktningen gjorts så ska detta noteras i flygdagboken.

Femårsbesiktning

När fem år har gått sedan typbesiktningen ska en så kallad femårsbesiktning göras av någon av typbesiktningskontrollanterna eller paramotorinstruktörer som har befogenhet att femårsbesiktiga. Femårsbesiktning ska sedan utföras vart femte år. Till besiktningen ska du ta med en kopia av typbesiktningsprotokollet och en kopia på registreringsbeviset (gäller seriemodell) så att besiktaren kan se eventuella åtgärder och brister vid typbesiktningen. När femårsbesiktningen gjorts så ska detta noteras i flygdagboken.

Registreringsbevis

Om tillverkare eller importör säljer en så kallad seriemodell som är typbesiktigad så ska säljaren se till att seriemodellen är lika med sitt första exemplar. Säljaren åtgärdar eventuella brister och stansar in serienumret på paramotorn. I det här fallet ska köparen ha en kopia på typbesiktningsprotokollet och en kopia på registreringsbeviset.

Flygdagbok

Du ska ha en flygdagbok till din paramotor. Där fyller du i hur mycket motorn gått och eventuella åtgärder som gjorts på motorn. Allt som rör motorn ska du skriva i flygdagboken, till exempel egenbesiktning och femårsbesiktning, så att man kan se vad motorn varit med om och hur den blivit skött (viktigt vid försäljning). Flygdagboken ska följa motorn vid försäljning.

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2023-04-29

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 1103
701 11 Örebro

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se