Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Plattlandflygning

Landskapet är platt, öppet och sikten är god. Med hjälp av en lång lina kan du vinschas (bogseras) upp i luften. Du har kontrollerat din utrustning, lagt ut grejerna i flygstartläge och kopplat i dig själv. Du har gett tecken om att du är beredd att starta. Linan sträcks, du drar upp skärmen i framåtläge, är beredd att ta några springsteg framåt och snart är du på väg upp i det blå. På några få sekunder förändras din vy. Du ser marken och växtligheten bli allt mindre under dig, du ser plötsligt byggnader, sjöar, vattendrag och samhällen flera mil bort.

När vinschen släpper på draget, kopplar du loss dig (releasar) och flyger nu på egen hand. På vintern, i tät lugn luft, blir det ett skönt glid ner mot marken - så kan det också vara tidiga sommarmorgnar eller sent en sommarkväll beroende på var i landet du bor. En sommardag kan du, om du nyttjar termiken, hålla dig uppe i timmar. Kanske svävar du över sädesfält och samhällen, under moln och nära rovfåglar. Din egen vilja, ditt omdöme, din utvecklingsnivå, din licens, vädret och din egen skicklighet avgör vart det bär hän.

Upp i luften utan berg

Stora delar av Sverige saknar berg och kullar som är säkra och bra att start och flyga ifrån. Då kan man istället vinschas upp i luften.

Vinschning innebär att man med lina och någon form av vinsch- eller bogseringsutrustning får hjälp att dras upp i luften. Starten sker på marken. För att kunna göra det här krävs ett öppet fält som helst är någon kilometer långt och gärna ganska brett. Idealiskt är att ha möjlighet att starta i flera riktningar, så att man kan anpassa sig, och ändra startriktning så att man alltid startar mot vinden. Motvindsstart gör både starterna säkrare och optimerar för så bra höjdvinst som möjligt.

De flesta klubbar och skärmflygskolor har ett 'hemmafält' där de håller till och anordnar flygaktiviteter. Förutom att fältet ska vara tillgängligt och hyfsat dränerat så att det inte blir översvämmat eller lerigt vid snösmältning och regn, så är det viktigt att under termiksäsongen ha bra luftrum över fältet. Därför ligger sommarfälten ofta en bit utanför de stora städerna där övrig flygtrafik begränsar skärmflygningen.

Vinschflygning är väldigt annorlunda mot bergsflygning. Man har till exempel inte direkt hjälp av några berg eller sluttningar som skapar uppåtstigande vind, utan man måste lita på sin förmåga att läsa marken och molnen för att hitta platser där luften stiger. Om man får bra höjd kan man givetvis flyga in mot eventuella berg för att hitta stitande vindar och på så sätt vinna ytterligare flyghöjd. Själva flygupplevelsen - att komma upp i luften och bara njuta av utsikten - är dock densamma.

Vid vinschning är man alltid flera studenter/piloter/personer på fältet eftersom vinschning fordrar både organisation och planering.

Man börjar alltid med att läsa av och försöka förutspå vädret och eventuella kommande väderförändringar under dagen. Ju längre tid man håller på, och ju längre tid flygarna är uppe i luften, desto mer observant måste man vara på eventuella väderförändringar. Det kan till och med bli väderförbättringar så att man kan vinscha och flyga ännu längre tid än vad som först planerades.

Ta kontakt med en klubb eller instruktör/skärmflygskola för att få veta mer om plattlandsflygning.

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se