Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Bli instruktör

Vill du hjälpa fler att komma upp i luften och lära sig flyga säkert? Du som har en pedagogisk förmåga och är erfaren pilot har möjlighet att gå utbildning för att bli instruktör.

Utbildningsassistent

Utbildningsassistent är en behörighet som ger dig rätt att arbeta aktivt med utbildning tillsammans med en instruktör och är ett steg på att själv bli instruktör. Läs utbildningsmanualen Pdf, 291.9 kB, öppnas i nytt fönster. för utbildningsassistent.

Pedagogisk utbildning för Utbildningsassistent

Utbildningen till Utbildningsassistent består av tre moment: En kurs i pedagogik, en SIV-kurs om du inte redan gått en sådan, och praktisk erfarenhet av att handleda och coacha andra piloter.

SIV-kurser ges på flera platser, de mest populära ställena är i Orsa, Åre, Norge - Aurland, Turkiet - Ölüdeniz och i Frankrike - Annecy.

Om du har en pedagogisk utbildning i ditt yrke kan den anses tillräcklig. Skicka förfrågan till kansliet för godkännande i SSFF styrelse.

Erfarenhet av handledning och coachning kan du skaffa dig hos en instruktör eller i din klubb i en form som kan dokumenteras. Men observera att innan du får behörighet utbildningsassistent får du själv inte bedriva utbildning eller assistera. De moment där du agerar inför elever måste ske under direkt handledning av en instruktör, vare sig det är fråga om teori eller praktik. Du kan praktisera men får inte praktisera på egen hand.

Skillnaden ligger mellan att utbilda nya elever, och att fortbilda inom ramen för en licens eller behörighet som någon redan har. Det är här din erfarenhet från att coacha i din klubb får betydelse. Att hjälpa och coacha nya medlemmar är ett väldigt bra sätt att utveckla sin förmåga som blivande instruktör. En klubb med höga ambitioner genomför regelbundet utbildning för sina funktionärer, och här finns bra uppdragsutbildning inom SISU Idrottsutbildarna.

När du fått din behörighet utbildningsassistent är det bara att assistera på. Pröva att flyga tandem med provlektioner, det är ett bra sätt att träna ditt agerande med elever som kan vara mer eller mindre bekväma med situationen. Att följa med som hjälpinstruktör på en resa med en erfaren instruktör är ett annat bra steg. Många instruktörer söker ressällskap till exempel för att kunna genomföra korrekta flyg när start och landning i bergsmiljö ligger utom synhåll från varandra.

Instruktörskurs

Under 12 månader samlar du erfarenhet, och kan därefter söka till att gå en instruktörskurs. Om underlag och förutsättningar finns för att genomföra en kurs är förbundets ambition att detta sker vartannat år. Här Pdf, 342.8 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa utbildningsmanualen för instruktörer.

Instruktörskursen består av flera teoretiska delar som kan genomföras antingen uppdelade i flertalet digitala träffar eller som en fysisk träff över 2-3 dagar. Därefter kommer praktiska moment som avslutas med att aspiranterna genomför en kurs med elever under överinseende av instruktörsutbildare.

Sammanfattning av processen att bli instruktör:

 • Du skaffar dig behörighet Utbildningsassistent.
  Inträdeskrav:
  – Du har fyllt 18 år
  – Du är allmänt fysiskt lämplig
  – Du har licens P2 eller PM2 samt behörighet Tandem sedan 12 månader
  – Du har gjort 300 flyg och har 120 timmar i luften
  – Du har genomfört pedagogisk utbildning
  Själva utbildningen beskrivs ovan

 • Du ansöker om att få utbilda dig till instruktör genom att fylla i blanketten "Ansökan instruktörsutbildning Pdf, 70.8 kB, öppnas i nytt fönster." och skicka in den till kansliet, samt med kopia till USK.
  Inträdeskrav:
  – Du bedöms lämplig av förbundets styrelse
  – Du bedöms lämplig av instruktör och den klubb du tillhör
  – Du har behörighet Utbildningsassistent sedan 12 månader
  – Du har gjort 500 flyg och har 150 timmar i luften

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se